Bachovy květové esence | Psí hotel na jihu
 

Bachovy květové esence. Dr. Edward Bach

Bachovy květové esence

Prosím vzácného klienta, nechť se neleká obsáhlejšího textu. Ráda bych, aby sloužil k pochopení jednoduchosti principu této jedinečné terapie.

Kdo byl Dr. Edward Bach

Anglický lékař a bakteriolog Edward Bach ve 30. letech minulého století z důvodu nespokojenosti s jednostranností vědecké medicíny připravilna homeopatických principech 38 výtažků z divoce rostoucích rostlin, jejichž správná kombinace vede k nastolení harmonie, vyváženosti pocitů.

Harmonie duše

Současná věda již dokázala existenci duše, její energie apod. I tato alternativní, celostní terapie se zabývá především duší, duševním zdravím a jeho vlivu na tělesnou schránku, která na nevyvážený stav své duše upozorňuje nemocí, problémem.

„Nemoc není ani krutost, ani trest, ale pouze a jenom oprava. Nemoc je nástroj, kterým si naše vlastní duše posloužila, aby poukázala na naše chyby, aby nás zadržela před většími omyly, které by nadělaly větší škody. Nemoc je tu proto, aby nás zavedla zpět na cestu pravdy a světla, ze které bychom nikdy neměli sejít.“  Dr. Edward Bach

Termíny zdraví (health) a lečivý (healing) svým původem znamenají celek a úzce souvisí se slovem svatý (holy). Zdravý tedy znamená být úplný nebo svatý. Aby byl člověk zdravý, je zapotřebí, aby byl sladěný a v harmonii s fyzickou i duchovní realitou.

Dnešní doba je zahlcena množstvím informací, spěchu, stresových situací, neklidu a všeho, co údajně patří k modernímu způsobu života. K tomu všemu přidejme naše strachy, naše úzkosti a napětí, obavy a nenaplněné touhy, chamtivost a snahu prosadit se za každou cenu, na jedné straně neustálou konfrontaci s tím, co nemáme rádi, na druhé straně nenaplňování toho, co rádi máme. To vše stojí za nemocí, kterou se snažíme řešit až ve chvíli, kdy nás srazí na kolena nebo spíš do postele. Možná už Vás napadlo, že nemluvím o zvířatech, především o jejich léčbě má být toto pojednání. Oni jsou však součástí tohoto kolotoče, vytržená ze svého přirozeného prostředí a přirozené zvířecí komunikace. Jsou nucená přizpůsobit se našemu světu, který je pro ně ne vždy jasný a přehledný. A právě zde je nutné hledat počátky jejich nemocí a problémů. Může jít o strach, nejistotu, nedostatečný zájem o okolí, osamělost, přecitlivělost na vnější podněty, skleslost, zoufalství, přílišná péče. To vše a mnoho dalšího můžeme najít v hloubce bytosti našich zvířecích mazlíčků. Právě v jejich duši začíná cesta ke změně, kterou nás vede Dr. Bach svými květy.

U spousty zvířat, jejichž potíže, ať už fyzické nebo v jejich chování, se zdají být neřešitelné, mohou být utraceni, přesto, že jsou často zdraví. Často jsou utráceni, aby si jejich majitelé ulevili od inkontinence, neukázněnosti, nadměrné hlasitosti, agresivity, destruktivních projevů či jiných potíží. Majitelé, kteří se nemohou či nedokážou rozhodnout pro eutanazii, zase mohou zvíře opustit, zanedbávat ho, týrat ho. Jsme toho denně svědky – to množství nalezenců!, utrápených zvířecích duší. Přitom náprava chování zvířete (avšak i člověka) často zachrání jeho život stejně jako např. operace, sníží jeho i lidské utrpení.  Není k tomu třeba drahé na čas i finance nákladné převýchovy či velká změna chování majitele (nejde-li o tyrana!) V mnoha případech ke změně dojde docela jednoduše a levně díky použití květových esencí.

Ve všech částech světa se od nejstarších dob používaly kvetoucí stromy, keře a byliny k léčebným účelům. Využívaly se všechny části rostlin. Vždy se však mělo za to, že květy, jakožto koruna oslavující každou rostlinu, ztělesňují bytostnou podstatu či zásadní charakteristiky dané rostliny a mají zvláštní léčivý účinek. Prostřednictvím podstaty těchto rostlin se můžeme spojit na nevědomé úrovni s naší duší a obnovit tak vnitřní harmonii.

Jak funguje léčení květovými esencemi

Podstata každého jevu má charakter vibrací. Tak i každá květina má vibrační kód. Velice zjednodušeně –Květinka rezonuje, její energie kmitá na určité frekvenci a odráží se v podobných energiích v okolním prostředí. Stejně tak tělo je neustále proměňující se energie. Tyto energie (stejné frekvence) se „potkají“ a předané informace jsou schopné obnovit harmonii – dojde k synchronizaci vibrací květové esence a buněk těla.

Každá rostlina má svojí povahou úzký vztah k určitým psychickým rysům. Pokud má psychika nějakou poruchu určitého rysu, kmitá v jiném než „zdravém“ rytmu. Na základě rezonance tedy svým „zdravým“ rytmem květová esence obnoví harmonii.

Mj. princip léčby Bachovými květovými esencemi vychází z podobného principu léčby homeopatické dle jejího zakladatele německého lékaře S. Hahnemanna.

Jak terapie probíhá

Jak se to vezme. S lidmi proběhne pohovor a je to. No není to tak jednoduché, protože se lidé někdy snaží skrýt za jiná slova, jiné chování, což ztěžuje volbu správných právě teď prospěšných esencí. Vhodné je proto využít i vypracovaných testů, které poukáží na nejpotřebnější esence, z kterých se připraví „mix“ na míru. Není potřeba mít obavy z toho, že při nepřesné volbě může tato ublížit. Nemůže. Jednoduše (jak bylo výše popsáno), pokud vibrace určitého květu nenajde odpovídající vibraci, k rezonanci nedojde, „energie vyšumí“ a nic se nestane. 

Zdálo by se, že určení esencí pro zvířata je komplikovanější, protože nemůžeme udělat rozhovor, test. Mnohdy však opak je pravdou. Zvířata nelžou. Volba patřičné esence nebo jejich kombinace závisí na pečlivém systematickém pozorování chování zvířete a okolností, za nichž k němu dochází. Léčení květovými esencemi se dá využít pro léčení konstituce, tj. charakterových rysů, povahy a chování. Dále se využívá pro léčení nálad.

Pro volbu esencí je nezbytné pečlivě pozorovat a všímat si charakteru zvířete, jeho nálady, konkrétních potíží, projevů a příznaků v chování, situace, v nichž k nim dochází, druh vztahu s majitelem/ošetřovatelem. Příčina problému může být někdy velice „viditelná“ a je lehké, podle znalosti problémů, které ta která esence léčí, ji určit. Fyzické poruchy a poruchy chování odpovídají vždy podstatě charakteru určité rostliny – květu, který poruchy léči – harmonizuje. Někdy se pravá příčina objevuje postupně, postupně se nechává vidět až třeba po užití prvních dvou léčebných lahviček. Proto není na místě léčbu vzdávat, pokud není změna v chování/v nemoci okamžitě vidět. Stejně tak jako u homeopatické léčby zde může dojít k tzv. prolapsu – akutnímu projevu nemoci, problému – což se jeví jako zhoršení a mnozí léčbu opouští jako neúčinnou. A to je velká škoda.

Také je vhodné, aby majitel (v některých případech) esence užíval též. Vždy se v mixu zvířete a v mixu páníčka najde většinou několik stejných esencí. To je důkazem toho, jak mnoho se naše energie vzájemně prolínají, ovlivňují. Někteří majitelé však kapičky odmítnou, že to není třeba, že se cítí dobře. A to je též škoda, protože by terapie pomohla lépe, rychleji a oběma stranám.

Z výše uvedeného vyplývá, že je velice důležitá spolupráce s člověkem, který zvíře zná nejlépe, tráví s ním nejvíce času – majitel/ošetřovatel. I zde existuje systém dotazů/odpovědí, které pomohou určit správnou esenci či jejich kombinaci.

Jak se esence užívají

Průměrně se dá říci 5 kapek 5x denně. Vše je však individuální. Méně kapek se dá užít u velmi malých zvířat (veverka, morče, myš atp.) a naopak 10-15 kapek se podává velkým zvířatům (koně, krávy). Stejně tak je denní četnost individuální – může být větší než 5x, záleží na intuici, která vás povede.

Způsob užití je nejlepší přímo do úst. Pozor, nesmí se nechat olizovat kapátko (kontaminace a zkažení esence). Lze kápnout na nos (olízne si ho), vetřít např. do oblasti kohoutku, rozprášit po místnosti. Samozřejmě lze nakapat na piškot, kousek chleba, či dát do pití (cca 1 – 2 kapky na litr vody).

Květové esence lze bez nebezpečí používat samostatně, ve vzájemné kombinaci nebo společně s jinými léky včetně alopatických léčiv i homeopatických přípravků. Účinek jiných léčiv květové esence nijak neovlivňují. Jsou neškodné a předávkování není možné. Žádné vedlejší účinky nejsou známé. Esence jsou konzervovány alkoholem (u lidí pozor i na vyléčené alkoholiky – zde se alkohol také nepřidává) a zvířata většinou nesnáší jeho chuť. Proto se již do léčebných lahviček alkohol nepřidává (nebo jen v malinkém množství) a pak je důležité lahvičky uložit nejlépe do lednice.

Kvalita esencí

Originální květové esence jsou vyráběny přesně dle pokynů Dr. Bacha. Jejich kvalitu zaručuje výrobce přímo v Bachově centru ve Vermontu ve Velké Británii. V našem hotelu používáme originální soupravu všech 38 Bachových esencí přímo od výrobce.

Výše uvedené informace byly čerpány ze zkušeností lektorky kurzu, který jsem absolvovala 7. a 8.10 2016 a dále z knihy Bachova květová terapie pro zvířata, z knihy Bachova květová terapie Teorie a praxe. V neposlední řadě samozřejmě z již získaných zkušeností s použitím esencí v celé naší lidské i zvířecí rodině.