Protokol o předání psa | Psí hotel na jihu
 

Protokol o předání / převzetí psa

PROTOKOL

o předání psa do hotelu-školky / o převzetí psa z hotelu-školky

Paní / pan ………………………………… předávají do hotelu-školky /přebírají z hotelu-školky

psa /fenu ………………………………………………………………………………………………..

Sjednaná doba ubytování …………………………………………………………………………….

Celková zaplacená částka = 100% záloha na sjednané služby ………………………………….

Aktuální zdravotní stav: ……………………………………………………………………………….

Jiné důležité aktuální informace: …………………………………………………………………….

Ve Svinech, dne………………………………..

Podpis Majitele …………………………………

Podpis Provozovatele………………………….